page_banner

محصولات

غلتک سوزنی محوری و مجموعه قفس AXK شامل قفس های پلاستیکی یا فلزی از نظر هندسی پایدار است که با تعداد زیادی غلتک سوزنی نصب شده است. مجموعه غلتک سوزنی محوری و مجموعه قفس عموماً با واشرهای یاتاقان محوری ترکیب می شوند.برای مثال، اگر سرعت‌های بالا رخ دهد و واشرهای بلبرینگ باید دقیقاً در مرکز قرار گیرند یا سطوح در حال اجرا برای عناصر نورد نمی‌توانند به‌عنوان راهروی یاتاقان نورد پیکربندی شوند، مناسب است.
مجموعه غلتک سوزن محوری و قفس: سری AXK، AS، LS
مونتاژ غلتک سوزنی و قفس محوری واشرهای یاتاقان محوری ابعاد (میلی متر) ابعاد راه آهن (میلی متر) رتبه بندی بار پایه محدود کردن سرعت nG min–1
تعیین نام واشر یاتاقان محوری نام واشر بلبرینگ dc d d1 Dc D D1 Dw B1 B یک دقیقه Eb Ea dyn Ca KN آمار C0a KN
تلویزیون AXK0414 AS0414 - 4 14 2 1 - - 5 13 4.4 8 21000
تلویزیون AXK0515 AS0515 - 5 15 2 1 - - 6 14 4.75 9.2 21000
تلویزیون AXK0619 AS0619 LS 0619 6 19 2 1 2.75 0.3 7 18 6.8 15.5 19000
تلویزیون AXK0821 AS0821 LS 0821 8 21 2 1 2.75 0.3 9 20 7.8 19.4 18000
AXK1024 AS1024 LS 1024 10 24 2 1 2.75 0.3 12 23 9.2 25.5 17000
AXK1226 AS1226 LS 1226 12 26 2 1 2.75 0.3 14 25 9.9 29 15000
AXK1528 AS1528 LS 1528 15 28 2 1 2.75 0.3 17 27 11.3 36 13000
AXK1730 AS1730 LS 1730 17 30 2 1 2.75 0.3 19 29 11.9 39.5 12000
AXK2035 AS2035 LS 2035 20 35 2 1 2.75 0.3 22 34 13.1 46.5 10000
AXK2542 AS2542 LS 2542 25 42 2 1 3 0.6 29 41 14.7 58 8500
AXK3047 AS3047 LS 3047 30 47 2 1 3 0.6 34 46 16.3 70 7500
AXK3552 AS3552 LS 3552 35 52 2 1 3.5 0.6 39 51 17.8 81 6500
AXK4060 AS4060 LS 4060 40 60 3 1 3.5 0.6 45 58 28 114 6000
AXK4565 AS4565 LS 4565 45 65 3 1 4 0.6 50 63 30 128 5000
AXK5070 AS5070 LS 5070 50 70 3 1 4 0.6 55 68 32 143 4800
AXK5578 AS5578 LS 5578 55 78 3 1 5 0.6 60 76 38 186 4300
AXK6085 AS6085 LS 6085 60 85 3 1 4.75 1 65 83 44.5 234 4000
AXK6590 AS6590 LS 6590 65 90 3 1 5.25 1 70 88 46.5 255 3700
AXK7095 AS7095 LS 7095 70 95 4 1 5.25 1 74 93 54 255 3500
AXK75100 AS75100 LS 75100 75 100 4 1 5.75 1 79 98 55 265 3300
AXK80105 AS80105 LS 80105 80 105 4 1 5.75 1 84 103 56 280 3100
AXK85110 AS85110 LS 85110 85 110 4 1 5.75 1 89 108 58 290 3000
AXK90120 AS90120 LS 90120 90 120 4 1 6.5 1 94 118 73 405 2700
AXK100135 AS100135 LS 100135 100 135 4 1 7 1 105 133 91 560 2500
AXK110145 AS110145 LS 110145 110 145 4 1 7 1 115 143 97 620 2300
AXK120155 AS120155 LS 120155 120 155 4 1 7 1 125 153 102 680 2100
AXK130170 AS130170 LS 130170 130 170 5 1 9 1 136 167 133 840 1900
AXK140180 AS140180 LS 140180 140 180 5 1 9.5 1 146 177 138 900 1800
AXK150190 AS150190 LS 150190 150 190 5 1 9.5 1 156 187 143 960 1700
AXK160200 AS160200 LS 160200 160 200 5 1 9.5 1 166 197 148 1020 1600